Agenda seminarelor pentru nucicultori la Rediul de Sus (anul 2020)