Agenda seminarelor pentru nucicultori la Rediul de Sus (ianuarie – decembrie 2019)