Agenda seminarelor pentru nucicultori la Rediul de Sus (februarie – decembrie 2016)