A VI-a Conferinţă Internaţională privind crearea livezilor de nuci moderne şi competitive pe bază industrială şi problemele de marketing a produselor nucifere